Инновацийн төсөлд материалаа өгнө үү.

Инновацийн төсөлд материалаа өгнө үү.

Үүсгэсэн огноо: 2013-09-24

Инновацийн төсөлд материалаа өгнө үү.

Энэ журмын ерөнхий загварыг хэрэглэхэд болно. 

Төслийг 

1. Суурь судалгааны төсөлт ажил (таамаглал дэвшүүлж батлах) 

2. Шинжлэх ухаан технологийн төсөл (асуудал шийдэх, аргазүй боловсруулах, төвшин тогтоох гэх мэт) 

3. Инновацийн төсөл (бэлэн шийдэгдсэн асуудал, технологийг практикт нэвтрүүлэх, бүтээгдэхүүн гарган авах  гэсэн 3 хэлбэр байна. 

Бидний энэ удаа санал болгож байгаа төслөл нь 3 дахь хэлбэр буюу инновацын төслийн журмын дагуу бичихийг санал болгож байна.

Тайлбар: Та бүхэн БШУ-ы яамны инновацын төслийн журмыг http://www.stf.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=119:9&catid=21&Itemid=135&lang=mn үзнэ үү.

  

 Төслийн хүлээж авах хугацаа 2013 оны 10-р сарын 01ны өдрийн 17 цаг хүртэл 

email: tsogtsaikhan.s@hsum-ac.mn

tserendagva@hsum-ac.mn  

мөн цаасаар ЭМШУИС-ийн төв байрны 3-р давхар 320 тоот өрөөнд хүлээж авна 

холбоо барих утасны дугаар 70111372

 

 

Бусад мэдээ, мэдээлэл